Inloggen:

SCHRIJFVISIE

Schrijfschriften en kopieermateriaal in blokschrift

4 Inleiding
5
1.
Schrijfvoorwaarden en ontwikkeling arm-handfunctie
5
1.1.Schrijfvoorwaarden algemeen
8
1.2.De ontwikkeling van een voorkeurszijde en voorkeurshand
9
1.3.
Motorische ontwikkeling van de hand en de vingers
10
1.4.
De ontwikkeling van de pengreep
11
2.
Schrijven met slechtzienden
11
2.1.
Algemene ervaringen met schrijven bij slechtzienden
12
2.2.
Adviezen voor het schrijfonderwijs aan slechtzienden
19
2.2.2.
Aanvankelijk schrijven
21
2.2.3.
Voortgezet schrijven
23
2.3.
Observatiepunten 
24
2.4.
Aandachtspunten voor het regulier onderwijs
26
3.
Basale uitgangspunten bij het schrijven
26
3.1.
Schrijfhouding
27
3.2.
Pengreep (en mogelijke variaties)
30
3.3.
Verlichting
32
4.
Keuzes in de didactiek
32
4.1.
Wanneer een schuine schrijftafel?
33
4.2.
Wanneer verbonden schrift, wanneer blokschrift?
35
4.3.
Welke volgorde bij het aanleren van de letters?
38
4.4.
Welke volgorde bij het aanleren van de hoofdletters?
38
4.5.
Welke volgorde bij het aanleren van de cijfers?
39
4.6.
Welke hellingshoek?
40
4.7.
Welke liniatuur?
41
4.8.
Welk schrijfmateriaal?
44
4.9.
Wanneer schrijfhulpjes?
46
4.10.
Wanneer een andere lettervorm?
49
4.11.
Wanneer een andere cijfervorm?
51
4.12.
Schrijven onder de tv-loupe
52
5.
Oplossen van problemen
52
5.1.
Spiegelen: hoe te voorkomen?
53
5.2.
Aanbevelingen voor het verbeteren van fouten
55
5.3.
Tips om het maken van ruimte tussen woorden aan te leren
56
5.4.
Bibberig schrijven
57
5.5.
Problemen ten gevolge van gekruiste dominantie
59
6.
Tips voor specifieke visusproblemen
59
6.1.
Nystagmus
60
6.2.
Gezichtsvelduitval
61
6.3.
Beeldvertekeningen
62
6.4.
Stoornissen in het kleurenzien
62
6.5.
Verlaagde contrastgevoeligheid
63
7.
Linkshandigheid
63
7.1.
Linkshandig schrijven
64
7.2.
Testje om de voorkeurshand te bepalen
66
8.
Als schrijven moeizaam blijft
66
8.1.
Doelstellingen voor minimale schrijfvaardigheid en mogelijke alternatieven voor schrijven
67
8.2.
Criteria voor typen in plaats van schrijven Handboek Schrijven 2
70
8.3.
Alarmsignalen voor doorverwijzing
72
Bijlage 1
Oefeningen voor de groffe motoriek en het verbeteren van het lichaamsschema
73
Bijlage 2
Oefeningen voor de symmetrische motoriek
74
Bijlage 3
Parallel oefeningen