Inloggen:

SCHRIJFVISIE

Schrijfschriften en kopieermateriaal in blokschrift

Niets uit de uitgaven van Schrijfvisie mag zonder schriftelijke toestemming van de uitgever Xsites BV, vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden.

Uitzondering van bovengenoemde geldt voor de bijgeleverde Verzamelmap.

De bijgeleverde Verzamelmap dient ter ondersteuning om de leerling extra oefeningen aan te bieden met aangepaste werkbladen v.w.b. lettertype grootte en lineatuur. Het staat de leerkracht vrij - met als doel extra ondersteuning voor de leerling - hieruit kopien te maken met inachtneming van het commercieel belang dat de uitgever van Schrijfvisie heeft.