Inloggen:

SCHRIJFVISIE

Schrijfschriften en kopieermateriaal in blokschrift

Kinderen met een visuele beperking maken nu ook met gemak prachtige letters

Huizen, 20 augustus 2008 -
Koninklijke Visio, Landelijke Stichting Slechtzienden en Blinden, presenteert met trots de nieuwe schrijfmethode: Schrijfvisie. Kinderen met een visuele en/of licht motorische achterstand leren beter en gemakkelijker te schrijven in blokletters. Visio ontwikkelde samen met een graficus een speciaal en vereenvoudigd bloklettertype. Schrijfvisie is bedoeld voor leerkrachten en professionals die in het regulier en/of speciaal onderwijs te maken hebben met deze doelgroep.
 
Eerste hulp bij schrijven met een visuele beperking
Voor de meeste kinderen met een visuele beperking is een vlot, goed leesbaar handschrift geen vanzelfsprekendheid. Er is behoefte aan een naslagwerk voor specifieke problemen in de schrijfdidactiek. De methode bestaat uit zeven verschillende schrijfschriften voor de leerling plus een verzamelmap  en handboek voor de leerkracht, samen in een opbergkoffer. Met de schriften leren de kinderen de cijfers, kleine letters, dubbelklanken, hoofdletters en zinnen te schrijven. De verzamelmap bevat allerlei informatie zoals een handleiding, alfabetkaarten, extra oefenmateriaal, diplomas en bladen met verschillende soorten lijnen. Het handboek Schrijven met slechtziende kinderen geeft achtergrondinformatie en didactische adviezen. De methode biedt hulp bij het  leren schrijven met een visuele beperking, maar is ook bruikbaar voor andere doelgroepen.
 
De truc van de saaie schriften
Kinderen die minder goed zien, hebben vaak ook moeite met de blauwe hulplijnen in de normale schriften. Daarom zijn de lijnen waartussen geschreven wordt, zwart en extra gemarkeerd door zwarte hokjes aan het begin en eind van de regel. De schriften hebben een rustige en duidelijke lay-out. De eerste indruk is: Wat saai!. Maar daarin zit m juist de truc. Er zijn geen drukke illustraties die de leerlingen afleiden, waardoor ze zich kunnen concentreren op het ontwikkelen van een leesbaar handschrift. Meer informatie is te vinden op www.schrijfvisie.nl

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen. Deze diensten zijn er voor mensen die slechtziend of blind zijn, al dan niet in combinatie met een verstandelijke, lichamelijke of andere zintuiglijke beperking. Persoonlijk en professioneel betrokkenen kunnen bij Visio terecht voor informatie en deskundigheidsbevordering. Visio werkt samen met Sensis en de Brink in de VisioSensisdeBrink Groep. Meer informatie is te vinden op www.visio.org.


Terug naar Publicaties