Inloggen:

SCHRIJFVISIE

Schrijfschriften en kopieermateriaal in blokschrift

Publicatie uit: Visio Magazine, mei 2008, jaargang 3, nummer 2
Geschreven door Irma Van Zand

Soms schrijft Teun Vermeulen (6) eerst de stok en pas daarna de buik. Dan wordt zijn d niet zo mooi, vindt hij. Toch is onderwijsassistent Karin Berends trots op haar leerling. 'Dankzij het blokschrift-alfabet van Schrijfvisie leert Teun nu netjes schrijven. Iedereen kan zijn handschrift straks lezen!' Schrijfvisie is een schrijfmethode die door Visio speciaal is ontwikkeld voor leerlingen met een visuele beperking of een (lichte) motorische achterstand.


Teun Vermeulen zit in groep drie van De Regenboog, een reguliere rooms-katholieke basisschool in Waddinxveen. Samen met zijn klasgenootjes leert hij schrijven, rekenen en lezen. De basisschool gebruikt hiervoor de methode 'Veilig leren lezen'.

Het schoonschrijven gaat de zesjarige leerling echter niet gemakkelijk af.
'Het verbindend schrijven met al die krullen is lastig voor Teun', vertelt Karin Berends, onderwijsassistent op De Regenboog. 'Zijn ogen bewegen constant waardoor hij slecht ziet, zeker als hij vermoeid raakt.'

Leren schrijven volgens de reguliere leermethode zou voor deze leerlingen een probleem worden. Daarom ging de school op zoek naar een alternatief. Via de vaste begeleider van Teun vanuit Visio kwam De Regenboog in contact met Schrijfvisie. Deze nieuwe schrijfmethode bleek voor Teun een geschikt alternatief.

Blokschrift-alfabet
Schrijfvisie is bij Visio ontwikkeld met het oog op leerlingen met een visuele beperking of (lichte) motorische achterstand. De schrijfmethode bestaat uit zeven verschillende schrijfschriften voor de leerling en een verzamelmap voor de leerkracht, samen in een opbergkoffer. Met de schriften leren de leerlingen de cijfers, kleine letters, hoofdletters en zinnen schrijven. De verzamelmap bevat allerlei informatie zoals een handleiding, alfabet-kaatrten, extra oefenmateriaal, diploma's en bladen met verschillende soorten liniatuur.

'Deze schrijfmethode is bijzonder door het blokschrift-alfabet en de aangepaste liniatuur', legt Ria van den Dungen uit. Zij is ambulant onderwijskundig begeleider bij Visio en een van de ontwikkelaars van Schrijfvisie.
Meer informatie

Ter ondersteuning van ambulant onderwijskundige begeleiders biedt Visio een introductiecursus over het schrijven met slechtziende leerlingen. Later dit jaar zal over dit onderwerp ook een theorieboek verschijnen.

Wie de methode wil aanschaffen, kan hier klikken op Bestellen.

Verder is informatie verkrijgbaar bij: riavandendungen@visio.org


'Kinderen met een visuele beperking, een (lichte) motorische achtersand of andere beperking leren beter schrijven met blokletters. Ze hoeven dan geen ingewikkelde verbindingen tussen letters te maken. Daarom hebben we een speciaal bloklettertype laten ontwerpen door de graficus Reinier Pos. Het bloklettertype lijkt op geschreven cijfers en letters, maar is sterk vereenvoudigd.

Alle letters zijn een variant op wat wij noemen de 'tover-c', een term die wij hebben overgenomen uit 'Schrijven met een Smile'. Met de c kun je heel gemakkelijk andere letters 'toveren': de a, de d en b, de o en bijvoorbeeld de q. De stokken en lussen van de letters zijn ook allemaal even lang en de hoofdletters lijken op de kleine letters.

Kinderen die minder goed zien, hebben vaak ook moeite met de blauwe hulplijnen. Daarom zijn de lijnen waartussen geschreven wordt, zwart en extra gemarkeerd door zwarte hokjes aan het begin en eind van de regel. De schriften hebben een rustige en duidelijke layout meegekregen.'


Karin Berends: 'Eerlijk gezegd was mijn eerste indruk van de schriften: wat saai! Maar daarin zit 'm juist de kneep. Teun wordt met de schriften van Schrijfvisie niet afgeleid door allerlei leuke, maar t drukke illustraties. Hij hoeft zich nu alleen te richten op wat hij moet doen: een leesbaar handschrift ontwikkelen.'

Flexibele methode
De onderwijsassistent oefent met haar leerling dezelfde stof die in de klas aan bod komen. 'Hoewel Schrijfvisie is afgestemd op de werkwijze van de reguliere schrijfmethode 'Leeslijn' is de opzet heel flexibel. Ik haal eruit wat ik nodig heb. Zijn Teuns klasgenootjes bezig met het woordje 'ik', dan oefen ik dat woordje ook met hem. In de verzamelmap vind ik ook tips voor verbale ondersteuning. Voor iedere letter is er een apart verhaaltje. Telkens als Teun een letter schrijft, komt dat verhaaltje weer naar boven. Hoe hij de letter moet schrijven, slijt er zo mooi in.'

Berends oefent de lesstof met Teun ook zoveel mogelijk in de groep. 'We willen hem zo min mogelijk uit de klas halen. Want anders wordt het allemaal te speciaal voor Teun. Alleen met lezen gaan we wel eens apart zitten, maar dat is niet ongewoon. Zijn klasgenootjes weten dat Teun extra ondersteuning nodig heeft en reageren heel lief. Als school hebben wij veel aandacht voor het elkaar accepteren. Iedereen is anders en dat mag ook!'

Stickers
Teun pakt zijn schriften en laat zien wat hij allemaal al geleerd heeft. 'In het begin schreef ik nog een beetje slordig, maar nu maak ik hele mooie cijfers. Soms zelfs twee in n vakje!' zegt hij trots.

Teun kan inderdaad al mooi schrijven, vindt de onderwijsassistent. Als hij zich tenminste concentreert. Berends: 'Hij mag namelijk graag praten. Als het hem lukt om zonder praten een zin mooi te schrijven, dan krijgt hij van mij een sticker.' Menige bladzijde van Teuns schriften is opgesierd met een sticker of een rode krul. Karin: 'Die rode krullen zijn van zijn juf. Nu Teun zo netjes kan schrijven, ziet zijn juffrouw hoe goed hij al kan rekenen. De sommen van Teun zijn goed leesbaar. Het gaat echt fantastisch. Als hij zo doorgaat, krijgt hij van mij een diploma uit de verzamelmap!'


Terug naar Publicaties