Inloggen:

SCHRIJFVISIE

Schrijfschriften en kopieermateriaal in blokschrift

Op de scholen van Visio in Huizen en Amsterdam, het Koninklijk Instituut tot Onderwijs van Slechtzienden en Blinden in Huizen, bleek er behoefte te zijn aan aangepaste schrijfbladen voor slechtziende leerlingen.

Eind jaren negentig was het aanbod van beschikbare schrijfmethodes beperkt. De smalle, soms vage liniering, de illustraties en kleur-op-kleur druk bleken voor slechtziende leerlingen vaker een probleem dan plezierig. En de keuze uit remedirende methodes waarin blokschrift werd aangeleerd, was beperkt.

Om materiaal op maat voor visueel beperkte leerlingen te maken is een werkgroep opgericht, bestaande uit enkele leerkrachten, een orthopedagoge en een ergotherapeute.
In eerste instantie is gewerkt aan aangepaste schriftjes en schrijfbladen.

Dit heeft na vele jaren geresulteerd in een vernieuwd blokschrift-alfabet en aangepaste liniatuur voor slechtziende kinderen/leerlingen/mensen. Vanuit deze basis is Schrijfvisie ontstaan: schrijfschriften voor leerlingen, een kopieermap voor de leerkrachten