Inloggen:

SCHRIJFVISIE

Schrijfschriften en kopieermateriaal in blokschrift

Blokschrift voor de slechtziende leerling

Dit blokschriftalfabet onderscheidt zich door:
- de gedrukte voorbeeldletter lijkt zoveel mogelijk op de geschreven letters
- alle stokken en lussen zijn even lang gehouden
- het kind krijgt een voorbeeldletter op blanco papier aangeboden en kiest
  direct voor zijn eigen verwerkingsgrootte
- voorbeelden staan aan begin en eind van de regel
- de lijnen waartussen geschreven wordt, zijn extra gemarkeerd door zwarte
  hokjes aan begin en eind
- de lange ij wordt niet langer als tweeklank geschreven
- de 'e' heeft een schuine lijn
- de streepjes van de f en de t staan lager dan gebruikelijk, ze "hangen aan
  de lijn"
- er worden ook hoofdletters aangeleerd, deze lijken zoveel mogelijk op de
  kleine letters