Inloggen:

SCHRIJFVISIE

Schrijfschriften en kopieermateriaal in blokschrift

Schrijfvisie is o.a. bedoeld voor

- leerkrachten en ambulant begeleiders werkzaam in het Speciaal Onderwijs
  voor slechtziende kinderen/leerlingen/mensen (Cluster 1 scholen)

- leerkrachten, intern begeleiders en remedial teachers in het regulier en
  speciaal onderwijs die een slechtziende leerling in hun groep hebben

- (ergo)therapeuten die schrijftraining geven aan kinderen met een probleem
  op het gebied van het visueel functioneren of kinderen met een (lichte)
  motorische achterstand